WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ustalamy indywidualnie z Klientem, na podstawie precyzyjnie określonych zasad, przed rozpoczęciem współpracy. Na wynagrodzenie składa się honorarium (wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną) oraz zwrot ewentualnych wydatków (opłaty sądowe, skarbowe, podatki i inne koszty, poniesione w związku z prowadzeniem danej sprawy). Przy ustalaniu honorarium brane są pod uwagę następujące czynniki:

  • charakter i rodzaj sprawy,
  • nakład pracy i złożoność sprawy,
  • miejsce i termin wykonywania usługi.

Stosowane systemy rozliczeń:

  • Stawka jednorazowa – stosowana w przypadkach zleceń jednorazowych, np. porady prawne, analiza umów, korespondencja przedprocesowa, spory sądowe, procesy inwestycyjne.
  • Stawka godzinowa – za każdą godzinę pracy poświęconą na wykonanie zlecenia Klienta (efektywny czas pracy).
  • Stawka miesięczna (ryczałt) – Kancelaria proponuje ją Klientom w przypadkach nawiązania dłuższej współpracy. W zależności od przewidywanego zapotrzebowania na usługi Kancelarii w skali miesiąca, proponowana jest odpowiednia stawka miesięczna (w ramach tej stawki Klient może liczyć na pełną dyspozycyjność Kancelarii w zakresie konsultacji telefonicznych oraz określony umową limit godzin efektywnych).
  • Wynagrodzenie za wynik sprawy – może być jedynie dodatkowym elementem wynagrodzenia, w niektórych sprawach prowadzonych przez Kancelarię tzn. zapłaty, poza uzgodnionym honorarium, dodatkowego wynagrodzenia w przypadku pomyślnego rezultatu zlecenia.

Szczegółowa wycena świadczonych usług oraz dobór systemu rozliczeń podlega każdorazowo indywidualnym uzgodnieniom.