REPREZENTACJA LEKARZY

Doświadczenie w wielu sprawach prowadzonych od 2014 roku na zlecenie lekarzy pozwala nam specjalizować się w świadczeniu usług prawnych w sposób kompleksowy. Co więcej, bliska współpraca z ubezpieczycielem zapewniającym ochronę ubezpieczeniową OC lekarzy i lekarzy dentystów pozwala nam zminimalizować formalności związane z wypłatą świadczeń z tytułu ochrony prawnej.

Zapewniamy obsługę prawną w zakresie prowadzenia, tworzenia, organizacji, funkcjonowania, przekształcania, łączenia, podziału oraz rozwiązywania i rejestracji praktyki indywidualnej, grupowej oraz podmiotu leczniczego, a także gwarantujemy reprezentowanie lekarzy w postępowaniach, w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza (błędy w sztuce), przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, okręgowym sądem lekarskim i Naczelnym Sądem Lekarskim.

Ponadto, reprezentujemy lekarzy w sprawach o ochronę dóbr osobistych, jak również w postępowaniu przedsądowym i sądowym w sprawach z zakresu roszczeń pacjentów. Zapewniamy zastępstwo adwokata w kontaktach i sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia, Rzecznikiem Praw Pacjenta i innymi podmiotami, jak również gwarantujemy reprezentowanie przez adwokata w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W sprawach karnych zapewniamy skuteczną obronę prowadzoną przez doświadczonego adwokata w postępowaniu przed organami ścigania (policją, prokuraturą), a także w postępowaniu karnym przed sądami wszystkich instancji oraz w postępowaniu wykonawczym.