PRAWO KARNE

Jeżeli popełniłeś przestępstwo, wykroczenie lub padłeś jego ofiarą albo obawiasz się karnych konsekwencji swoich czynów, możesz uzyskać u nas fachową pomoc.

Specjalizujemy się w prawie karnym i prowadzimy kompleksową obronę już od chwili zatrzymania lub przedstawienia zarzutu do prawomocnego zakończenia sprawy. Możemy włączyć się do sprawy na każdym etapie postępowania albo przygotować stosowne pisma, w tym środki odwoławcze od niekorzystnych orzeczeń. Reprezentując podejrzanych i oskarżonych zawsze dążymy do uniewinnienia lub możliwie najłagodniejszego wyroku, dbając o to, by na każdym etapie sprawy prawa Klienta zostały w pełni zachowane. Działając z kolei w imieniu pokrzywdzonych, dbamy o to, aby ich prawnie chronione interesy zostały uwzględnione przez instytucje wymiaru sprawiedliwości.

W naszej dotychczasowej praktyce możemy się pochwalić faktem, iż z pozytywnym skutkiem reprezentowaliśmy naszych Klientów w sprawach o wszystkie rodzaje przestępstw, w tym w sprawach o najcięższe zbrodnie, jak również przestępstwa karnoskarbowe oraz wykroczenia. Prowadzimy także obronę osób nieletnich, które dopuściły się przestępstw lub wykazują oznaki demoralizacji.

Oferujemy również reprezentowanie Klientów w czasie odbywania przez nich kary pozbawienia wolności, w tym składanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w wykonywaniu kary, czy też o odbywanie kary w ramach dozoru elektronicznego. Dbamy o to, aby osoby pozbawione wolności lub tymczasowo aresztowane nie czuły się pozostawione same sobie i były na bieżąco informowane o stanie swojej sprawy.

Dodatkowo istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z adwokatem w sprawach nagłych, takich jak zatrzymanie lub areszt tymczasowy 24h na dobę.