STAŁA OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

W kwestii obsługi prawnej przedsiębiorców nie skupiamy się tylko na prowadzeniu spraw sądowych, windykacji należności, czy też opiniowaniu umów. Naszym celem jest aktywny udział w każdej sferze prowadzonej przez Klienta działalności. Kompleksowość świadczonych usług polega na tym, żeby wszelkie czynności podejmowane przez Klienta przed instytucjami publicznymi, sądami, bankami, organami podatkowymi, itp. były podejmowane przy udziale Kancelarii. Nasi Klienci wiedzą, że usługi, które świadczymy nie ograniczają się tylko do okresowych konsultacji, lecz mają charakter stały i dotyczą również spraw pracowniczych, podatkowych czy administracyjnych. Oferujemy również naszym Klientom badanie prowadzonych przez nich działalności gospodarczych, spółek lub innych form, w jakich działają, mając na celu ich zoptymalizowanie pod względem prawnym i podatkowym. Działanie to ma na celu zbudowanie takiego modelu prowadzonej działalności, który pozwala na:

  • najbardziej efektywne jej prowadzenie m.in. poprzez zminimalizowanie obciążeń podatkowych;
  • zminimalizowanie ryzyka gospodarczego oraz odpowiedzialności osobistej za długi;
  • minimalizację ryzyka utraty kontroli nad działalnością w wyniku zmiany struktury wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy.

W ofercie kierowanej do przedsiębiorców wykorzystujemy swoje doświadczenie w tworzeniu i reorganizacji podmiotów gospodarczych – spółek cywilnych, jawnych, komandytowych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, windykacji należności, obsłudze prawnej inwestycji, tworzeniu i negocjowaniu umów handlowych, sporządzaniu i przygotowywaniu umów, aktów wewnętrznych, odpowiednich regulaminów, a także w ochronie własności intelektualnej i prawie konkurencji. Specjalizujemy się również w obrocie nieruchomościami oraz wszelkich ich administracyjnych aspektów, prawie pracy, w szczególności ochroną interesów prawnych pracodawcy, prawie karnym w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej, majątkowych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej wpływu na sytuację majątkową małżonków, podziałach majątku, małżeńskich ustrojach majątkowych, wpływu spadkobrania na różne formy działalności gospodarczej.