ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI KOMUNIKACYJNE

Jeżeli w wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała, my pomożemy Ci uzyskać należne odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Wspieramy wszystkich, którzy doznali szkody osobowej, udzielając im pomocy w sytuacji uszczerbku na zdrowiu (wynikającego z uszkodzenia ciała), rozstroju zdrowia, a nawet utraty bliskiej osoby. Pomagamy uzyskać odszkodowanie w wysokości adekwatnej do rozmiaru poniesionej krzywdy oraz utraconych korzyści w wyniku wypadków komunikacyjnych.

Oferujemy również pomoc osobom, które w wyniku zdarzenia straciły bliskich. Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania w przypadku zdarzeń, gdzie wypłacone świadczenie nie było adekwatne oraz w sprawach, w których osoby poszkodowane nie ubiegały się o przysługujące im świadczenia w sytuacji utraty bliskiej osoby czy szkody poniesionej w wyniku wypadku komunikacyjnego nawet do 20 lat wstecz. Zachęcamy do zgłaszania się osób będących pasażerami, pieszymi, a także kierowcami – każdy uczestnik ruchu drogowego, który nie był sprawcą wypadku, może ubiegać się o odszkodowanie za poniesioną szkodę.

W imieniu osoby poszkodowanej uzyskujemy prawnie należące jej się zadośćuczynienie. Udzielamy informacji, jak należy dokumentować poniesioną szkodę oraz jakie kroki należy podjąć po zdarzeniu. W zakresie, który nie wymaga obecności poszkodowanego po uzyskaniu jego zgody, występujemy w roli jego pełnomocnika i realizujemy formalności w jego imieniu.

W ramach pomocy dla naszych Klientów prowadzimy sprawy dotyczące zdarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich 20 lat. Szkody osobowe dotyczą przede wszystkim obrażeń ciała, urazów oraz cierpień psychicznych.

W wyniku zdarzeń pomożemy uzyskać następujące świadczenia:

  • zadośćuczynienie – jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu złagodzenie cierpień,
  • zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją – w tym m.in.: za zakup leków, pobyt w szpitalu i zabiegi rehabilitacyjne, konsultacje u specjalistów, związane z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu, kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
  • zwrot kosztów opieki osób trzecich,
  • rentę – w przypadku potrzeby zapewnienia ochrony zdrowotnej po wypadku, związaną np. z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia,
  • rentę uzupełniającą – wyrównującą zarobki do stanu sprzed wypadku,
  • zwrot kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu – jeżeli w wyniku wypadku osoba, poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej,
  • zwrot utraconych zarobków – przy krótszych okresach niezdolności do pracy.